MŠMT – Výsledky hodnotícího procesu k programům č. 1 a 2 pro rok 2014

Napsal: kancelar | Dne: 31 ledna, 2014

Kategorie: Novinky

MŠMT - Výsledky hodnotícího procesu k programům č. 1 a 2 pro rok 2014

Výsledky hodnotícího procesu k programům č. 1 a 2 pro rok 2014

MŠMT schválilo dne 27 1. 2014 rozdělení státních dotací v programech č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta  2011 až 2015.
Pro tyto programy MŠMT vyčlenilo částku 134 000 000 Kč.

MŠMT poskytlo státní dotaci 128 nestátním neziskovým organizacím (z celkového počtu 205 projektů zařazených do hodnotícího procesu).

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-k-programum-c-1-a-2-pro-rok

V této souvislosti vyzýváme všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2014, aby případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu (v souladu s poskytnutými finančními prostředky) při zachování členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo v předloženém projektu.  V žádném případě nelze provádět změny ve schváleném členění ONIV a mzdových prostředků. O tyto změny mohou organizace požádat následně.

Upravený a podepsaný rozpočet je nutné naskenovat do e-mailu a zaslat odboru pro mládež na adresu: eva.hampejsova@msmt.cz nejpozději do 16. února 2014. V žádném případě nezasílejte změny poštou.
Pokud žadatel nezašle upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že se rozpočet nemění ve stanoveném termínu, zaniká organizaci nárok na poskytnutí státní dotace.

Related Images:


Naši partneři