Online kurz Základy práce s tabulkami a grafy

Napsal: kancelar | Dne: 1 března, 2021 | Proběhne: 26.02.2021

Kategorie: Informace z ČRDM Kronika akcí 2021 Novinky Projekt OPVV - Pod jednou střechou II.- šablony MŠMT Vzdělávací akce

Online kurz Základy práce s tabulkami a grafy

4 pracovníci s dětmi a mládeží z RADAMBUKu se zúčastnili ve dnech 26. 2. – 28. 2. 2021 online akreditovaného kurzu v rámci DVPP – Základy práce s tabulkami a grafy. Kurz pořádala Česká rada dětí a mládeže a RADAMBUK financoval z projektu OPVVV Pod jednou střechou II.

———————————————————————–

Kurz bude realizován vždy v krátkých odpoledních blocích takto:

pátek     26.2.2021 v 18:00 – 19:30.

sobota  27.2.2021 v 17:45 – 20:00

neděle   28.2.2021 v 17:45 – 20:00

Kurz je akreditován jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Obsah kurzu:

Práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel a dalšími programy s cílem usnadnit a zrychlit administrativní agendu pedagogických pracovníků s využitím v přípravě a tvorbě různých pedagogických materiálů. Účastníci získají teoretické znalosti, které budou podpořeny praktickou částí, kde si mohou za podpory lektora vyzkoušet nově nabyté znalosti. Důraz je kladen převážně na praktickou část, pro kterou jsou připraveny vhodné vzorové příklady a účastníci tak opakováním činností získají návyk a osvojují si dovednosti jako základ pro svou další práci s programem tak, aby byli schopni program ihned používat. Účastníci kurzu mohou také svými podněty a dotazy ovlivnit náplň kurzu.

Cena akreditovaného online kurzu:

1200,-Kč pro účastníky z členských organizací ČRDM, členům RADABUKu bude kurz financován z projektu šablon OPVVV

Účastníci kurzu obdrží před kurzem online podpůrné studijní materiály od ČRDM.

Po absolvování kurzu bude účastníkům zasláno osvědčení o absolvování.

Přihlášky na e-mailu kancelar@radambuk.cz


Naši partneři