Podpora práce s dětmi a mládeží – Jihočeský kraj 2022

Napsal: kancelar | Dne: 9 listopadu, 2021

Kategorie: Novinky

Podpora práce s dětmi a mládeží - Jihočeský kraj 2022

POZOR – Oznámení pro žadatele do dotačních programů Jihočeského kraje!

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se právnických osob, které skutečného majitele nemají – viz § 7 uvedeného zákona).

Upozorňujeme tímto žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/dotace-fondy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje

Nově bude povinnou přílohou žádostí Úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který si můžete vytisknout po přihlášení přes datovou schránkou https://jaas.justice.cz/Account/Login?ReturnUrl=%2Fsaml%2Fsso%2Flogin%3FrequestId%3DIThGpAoScHaCbCjfBPCKhFzjOy71e2aq-g  .

POZOR!!!!

Úplný výpis na CZECHPoint nevydává, protože se nejedná o veřejný rejstřík. O výpis si musí spolky zažádat na příslušném Krajském soudu. Poplatek činí cca 70 Kč.

Výpis má platnost asi 2 měsíce, to uvidíme přesně v podmínkách po zveřejnění žádostí projektů.

Název programuOpatřeníPopis programuTermín zveřejněníPříjem žádostí odPříjem žádostí doGarant
(tel., e-mail)
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)Opatření č. 1: Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen.
Opatření č. 2: Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání.
Opatření č. 3: Aktivity talentované mládeže a podpora soutěží.
Opatření č. 4: Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením.
Opatření č. 5: Mezinárodní spolupráce.
Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a základen středisek volného času i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.26.11.20213.1.202214.1.2022 do 12:00 hodinJiřina Formánková, DiS., tel. 386 720 451, e-mail: formankova@kraj-jihocesky.cz;
 Bc.Eva Lachoutová,
tel. 386 720 936,
lachoutova@kraj-jihocesky.cz

Naši partneři