Pojištění členských organizací na rok 2024

Napsal: kancelar | Dne: 8 listopadu, 2023

Kategorie: Dokumenty pouze pro členy Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Kronika akcí 2024 Novinky

Členství v RADAMBUK trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na 1 kalendářní rok.  Členství se prodlužuje zasláním vyplněného formuláře Prohlášení o prodloužení členství do 28.2. na kalendářní rok a zaplacením členského příspěvku do 28.2. 

Faktury na úhradu členských příspěvků rozešleme statutárním zástupcům spolků na začátku roku 2024 emailem  nebo můžete zaplatit v roce 2024 hotově do pokladny.Valné shromáždění RADAMBUK na jednání  10.10.2017   stanovilo výši členských příspěvků  na 500 Kč za členskou organizaci na kalendářní rok.

POZOR: Upozorňujeme, že s odesláním Prohlášení o prodloužení členství souvisí i platnost pojištění. Pokud neprodloužíte členství včas,  počítejte s tím, že Vám pojištění nebude platit od 1.1.2024, ale až od data, kdy Prohlášení o prodloužení členství zašlete do kanceláře RADAMBUK a ta sjedná pojištění.

Spolky, které mají zájem o sjednání pojištění, které nám nabízí ČRDM s Pojišťovnou Generali  již od 1.1.2024 zašlou vyplněná a podepsaná „Prohlášení o prodloužení členství na rok 2024“   do 15.12.2023 poštou do kanceláře RADAMBUK nebo e-mailem  naskenované s podpisem statutárního zástupce. Spolu s prodloužením členství zašlete kopii úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma , v případě změny stanov  spolku, zašlete také kopii stanov či zápis o změně statutárního zástupce.   

Na základě prodloužení členství v RADAMBUKu Vám kancelář  prodlouží členství v ČRDM a spolek má tímto nárok na pojištění, sjednané ČRDM. Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací MŠMT na pojištění. Ve formuláři Prodloužení členství označte, zda budete mít zájem o sjednání Pojištění na úraz a Pojištění odpovědnosti  rok 2024. Více informací o pojištění naleznete na https://www.radambuk.cz/pojisteni/ .

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM  pojistí ČRDM pouze organizace, které mají vše ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v pořádku. Organizace, které nemají v zápisu ve spolkovém rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní.

ČRDM– Jak jistě víte, snažíme se, aby organizace, které jsou přes nás sdružené nebo přes nás sjednávají pojištění, měly všechny své údaje a dokumenty ve veřejném rejstříku řádně uvedené (tak jak ukládají zákony). Průběžně procházíme zápisy organizací a kontrolujeme, pokud nebudou mít vše v pořádku, nebude jim umožněno sjednat pojištění na další rok, dokud zápis a uložení dokumentů do sbírky nedají do pořádku. 

———————————————————————————————————————-

Upozorňujeme zejména na nutnost uložení účetních závěrek včetně příloh do sbírky listin. Je mnoho organizací, které to nemají. Povinnost zveřejňovat mají i organizace, které vedou jednoduché účetnictví, přestože to není nazvané účetní závěrka, mají povinnost zveřejnit Přehled o majetku a závazcích a přílohu. Tuto povinnost mají spolky od roku 2014, tzn. je potřeba je doložit i zpětně, pokud je tam organizace nemají.

http://poradna.crdm.cz/ucetnictvi-spolku/spolek-a-ucetni-zaverka-878


ukázka rozvahy – podvojné účetnictví

ukázka výkazu zisku a ztráty – podvojné účetnictví

ukázka přehledu příjmů a výdajů – jednoduché účetnictví

ukázka přehledu majetku a závazků – jednoduché účetnictví

základní informace v příloze v účetní závěrce

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku ve Sbírce listin.

Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.

Stále ale mají povinnost zveřejnit ostatní součásti účetní závěrky – tedy rozvahu a přílohu, v případě, že vedou podvojné účetnictví.

Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují Přehled o majetku a závazcích a přílohu.

Informace:

Zákon č. 563/1991 Sb.  Zákon o účetnictví

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

Účetní závěrky lze posílat k založení do sbírky listin na email podatelna@ksoud.cbu.justice.cz .

————————————————————————————————————-

Další věc, na kterou bychom rádi upozornili, je zápis statutárního orgánu. V rejstříku je potřeba provést změnu zápisu při volbě nového statutára a to platí i v případě volby „staronového“ statutára. Tzn. i když se na další období zvolí stejná osoba, je nutné v zápisu nejprve původní zápis vymazat a nechat znovu zapsat. Možná se to může zdát jako zbytečnost, ale už se stalo, že si po několika funkčních obdobích zvolili v organizaci jinou osobu statutára a soud jim ho nezapsal, dokud nezapsali a nedoložili volbu těch předchozích (i když to byla stále ta samá osoba). Podle stanov (či zákona, není-li to určené stanovami, pak je to 5 let) je funkční období statutárního orgánu dané a v zápise v rejstříku se promítne, je tam zapsaný vznik funkce. Pokud se tam vyskytuje např. rok 2010, je na první pohled zřejmé, že něco není v pořádku. http://poradna.crdm.cz/statutarni-organ-spolku-stanovy-spolku/funkcni-obdobi-u-statutarniho-organu-2002

Noví členové statutárního orgánu se vkládají přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

Výpis z jednání nejvyššího orgánu Vašeho spolku, který volí statutární orgán, Kontrolní komisi…. Tento výpis také posíláte do sbírky listin Vašeho spolku ve spolkovém rejstříku a to i v případě, i když se statutární orgán nezměnil a zůstává po nových volbách ve stejném složení. Zkrátka vždy po volbách. (Ve stanovách máte stanovenou délku volebního období statutárního orgánu).

Vypis_usneseni_spolku_-volba_statutarniho_organu

Dokumenty o volbě staronového statutára pošlete na email podatelna@ksoud.cbu.justice.cz – nutno v textu uvést, že jde o dokumenty – název spolku k založení do sbírky listin.

Kontakty na další soudy: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy

Podrobnější informace o tom, co a jak má být zapsané a uložené ve veřejném rejstříku, najdete na stránkách naší Poradny, zejména v kategorii Rejstřík spolků.

Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti týkající se zápisu ve spolkovém rejstříku, kontaktujte kancelar@radambuk.cz!!!!!!!

Related Images:


Naši partneři