Pojištění ČRDM – otázky a odpovědi

Napsal: kancelar | Dne: 10 března, 2014

Kategorie: Dokumenty pouze pro členy Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Pojištění ČRDM – otázky a odpovědi

Doba a termíny

Pojištění je roční? Když tedy zašle organizace přihlášku 1. 3. 2014, platí do 1. 3. 2015 nebo do 31. 12. 2014?

Platnost pojištění je vždy v rozmezí jednoho kalendářního roku, tedy pro letošní rok od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Ať už se zájemci přihlásí kdykoliv v průběhu tohoto roku, vždy jim bude pojištění platit do 31. 12. 2014. Na další rok je třeba si pojištění sjednat znovu. Pokud chtějí být pojištění celý rok, je třeba se nahlásit koncem roku, který předchází rok, kdy chtějí být pojištění. Termín je stejný jako pro členské organizace ČRDM k zasílání Prohlášení o prodloužení členství v ČRDM na další rok (do 10. prosince).

Jak je to se vstupy do pojištění v průběhu roku? Je to stejné, jako v předchozí smlouvě?

K pojištění je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Pojištění pak platí od chvíle, kdy schválíme přihlášku – tedy od chvíle, kdy nám přijde řádně vyplněný, orazítkovaný, podepsaný formulář. Je možné ho zaslat elektronicky naskenovaný nebo papírově poštou.

Pojištění je možné sjednat i pro instruktory od 15 let?

Ano, pojištění je možné sjednat pro dobrovolníky od 15 let. (Ve smlouvě není žádné věkové ohraničení, takže teoreticky mohou být pojištěné i mladší osoby. Pokud ovšem nemá osoba právní odpovědnost, tak moc nedává smysl ji sjednávat pojištění odpovědnosti.)

Cena a platby

PRO ROK 2014 JSOU JIŽ PROSTŘEDKY ČRDM, VYHRAZENÉ NA POJIŠTĚNÍ, VYČERPÁNY! Z toho vyplývá, že všechny organizace, které se k pojištění připojí v průběhu tohoto roku, si již vše hradí samy.

Kolik stojí pojištění na rok?

Úrazové pojištění stojí 17 Kč na osobu. Pojištění odpovědnosti za škodu organizace 3000 Kč / 2650 Kč (podle počtu členů organizace – více než 1000 členů / méně než 1000 členů). Pojištění odpovědnosti dobrovolníka 55 Kč na osobu. Částka za roční pojištění zůstává stejná po celý rok – nevypočítává se poměrná část v případě, že se někdo hlásí později v průběhu roku.

Je pojištění poskytováno zdarma?

Ne tak docela. Do vyčerpání prostředků, které má ČRDM na pojištění vyhrazené, hradí ČRDM:

členským organizacím krajských rad

  • úrazové pojištění
  • pojištění odpovědnosti za škodu organizace
  • pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolníka – 1 osobu – statutárního zástupce

Předmět pojištění (ÚRAZOVÉ)

U úrazového pojištění je uvedeno, že se musí jednat o „akce spjaté s činností organizace“ a pak jsou vyjmenovány pouze sportovní činnosti. Jaký je postup, když se někdo zraní například na koncertě námi pořádaném (či na školení, v mateřském centru či na jiné podobné nesportovní akci)?

Do úrazového pojištění jsou zahrnuty všechny aktivity, které jsou uskutečňovány v rámci činností, které organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním. Výčet aktivit uvedený na našich internetových stránkách jsou příklady.

Pořádáme letní dětský tábor s koňmi. Účastníci se o ně budou starat, ale také jezdit. U výcviku budou dva kvalifikovaní cvičitelé jezdectví (tj. osvědčení uznané MŠMT), kteří si za to přes živnost nechají i něco zaplatit. Zahrnuje pojištění u Kooperativy na tábory i tento druh sportu?

Úrazové pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním nebo v souvislosti s ním (aktivity v rámci oddílových schůzek, výprav, táborů, jako např. turistika, cyklistika, horolezectví, plavání, kanoistika, rafting a další vnitřní a venkovní aktivity jako festivaly, koncerty, drakiády apod.

Dívenka si při pádu urazila část zubu. Plní pojišťovna i toto? Má to smysl vůbec řešit?

Má to smysl řešit. Zuby nejsou vyňaté. Záleží na tom, k jakému poškození zubů došlo. Pokud to bude posouzeno jako trvalý následek, pak by se na ztrátu zubu nebo ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu, mělo vztahovat pojistné plnění. Na denní odškodné vzhledem k tomu, jak je nastavené a k tomu, jakou máme karenční dobu v naší smlouvě, nejspíš nárok nebude. V oceňovací tabulce jsou tyto informace uvedené. Procenta a částky plnění najdete v pojistné smlouvě.

Předmět pojištění (ODPOVĚDNOST)

Co (resp. koho) kryje pojištění odpovědnosti organizace, co by nebylo zároveň kryto pojištěním odpovědnosti zaměstnance?

Na pojištění odpovědnosti za škodu organizace a pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance jsou v podstatě dvě různé smlouvy. Liší se tím, kdo je pojištěný a činnostmi a vztahy, které jsou pojištěné.

V rámci pojištění odpovědnosti za škodu organizace jsou pojištěné organizace a dobrovolní pracovníci – tedy osoby vykonávající činnost ve prospěch organizace bez nároku na finanční odměnu.

Pojištění se vztahuje na činnosti nebo vztahy uvedené ve stanovách či jiné zakládací listině.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou:

  • jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřená do péče,
  • osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu,
  • osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným,
  • jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.

Pojištěnými v rámci pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance jsou jednotliví zaměstnanci organizací. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Related Images:


Naši partneři