Projekt Pod jednou střechou II

Napsal: kancelar | Dne: 7 září, 2023

Kategorie: Kronika akcí 2023 Novinky Projekt OPVV - Pod jednou střechou II.- šablony MŠMT Projekty

Projekt Pod jednou střechou II

VÝZVA Č. 02_18_071 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016507

Realizátor projektu: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.

———————————————————————————————————–

K 31.8.2023 jsme ukončili realizaci projektu Pod jednou střechou II, který jsme realizovali v období 1. 3. 2020 – 31. 8. 2023. Aktivity projektu realizoval RADAMBUK ve spolupráci se 7 partnery projektu, kteří jsou členskými organizacemi RADAMBUKu (ICM Jindřichův Hradec z.s., Koníček o.p.s., M- centrum pro mladou rodinu, z.s., Rodiče v akci, o.p.s., Rozcestí, o.p.s., Slavonická renesanční, o.p.s., Spolek Medvědí šlápoty – Tábor zapsaný spolek).

Realizační tým projektu spolu s partnery projektu zhodnotili projekt jako velmi úspěšný a přínosný pro pracovníky s dětmi a mládeží , dobrovolníky, děti i mládež. Pracovníci působící ve vzdělávání zvýšili, prohloubili či rozšířili v rámci DVPP nebo formou dalšího rozvoje své profesní kompetence, realizace aktivit a zlepšila celkové prostředí vzdělávacího systému v zúčastněných organizacích, u dětí se díky podpoře ESF zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost, díky realizaci 148 projektových dnů došlo k rozvoji kompetencí.

V rámci projektu jsme zrealizovali celkem 510 aktivit. RADAMBUK zrealizoval z celkového počtu 207 aktivit. Realizovali jsme aktivity KA2 – vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání- realizace do 10 km (počet 92), KA3 – vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání  – realizace ve vzdálenosti 10 a více km (počet 32), KA4 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů (počet 9), KA5 – Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů (počet 96), KA6 – Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů (počet 16), KA7 – Tandemové neformální vzdělávání s  financováním osobních nákladů (počet 62), KA9 – Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s  financováním osobních nákladů (počet 19), KA10 – Klub v neformálním vzdělávání (počet 24), KA12 – Projektový den v klubovně s  financováním osobních nákladů (počet 81), KA13 – Projektový den v klubovně (počet 79).

https://www.radambuk.cz/category/projekt-opvv-pod-jednou-strechou-ii-sablony-msmt/


Naši partneři