Projekty Mládež kraji – kraj Jihočeský v roce 2020 – 6. ročník

Napsal: kancelar | Dne: 14 ledna, 2021

Kategorie: Kronika akcí 2020 Novinky Projekty

Projekty Mládež kraji - kraj Jihočeský v roce 2020 - 6. ročník

 Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a zrealizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

Projekty jsou určeny skupinám mládeže ve věku do 26 let a mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života.

MŠMT přidělilo v roce 2020 Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje na jednotlivé projekty mládeže dotaci ve výši 200 000 Kč a Jihočeský kraj částku 23 000 Kč. Dotace byly poskytovány v rozmezí 5.000 Kč až 40.000 Kč, dle potřeb projektu.

Celkem do 14 projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj bylo v roce 2020 zapojeno 878 účastníků projektů (děti, mládež a dospělí) a 100 mládežnických dobrovolníků, organizátorů akcí. Na projekty rozdělil RADAMBUK částku 200 000 Kč z dotace MŠMT a 23 000 Kč z dotace Jihočeského kraje.

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. děkuje za podporu MŠMT, Jihočeskému kraji, sponzorům, všem dobrovolníkům a organizátorům, kteří se podíleli na přípravách akcí a projektů Mládež kraji – Jihočeský kraj, které si velmi vážíme.

Více o projektech na webu https://jihocesky.mladezkraji.cz/

———————————————————————–

Dne 14.4.2020 rozhodla komise o podpoře podaných projektů Mládež kraji – kraj Jihočeský pro rok 2020, bylo podpořeno celkem 14 mládežnických projektů částkou 200 000 Kč z dotace MŠMT.

1. Charitativní jarmark pro dětskou onkologii – Charitativní jarmark vánočních a adventních výrobků.Výtěžek bude věnován spolku HAIMA z.s. pro děts. onkologii Nemocnice Č.B.

2. Dobrodružství s Vikingy – Zážitková akce, kdy se děti a mládež seznámí se severskou mytologií a životem Vikingů. 

3. Halloween- Víkendová akce, kdy se děti a mládež seznámí s původem a zvyky svátku Halloween. 

4. Rafťáci – Splutí řeky Vltavy, kdy se účastníci naučí vodácké dovednosti a zásady bezpečného chování na vodě. 

5. Zálesáckou stezkou – Cílem víkendové akce je, aby se děti naučily různé zálesácké dovednosti a jak se chovat se v přírodě. 

6. Bumperball – Venkovní sportovní akce Fotbal v bublinách pro děti a mládež.(změna projektu z důvodu epidemiologické situace v ČR).

7. Tvořivé a zábavné dny – worskopy práce se dřevem.

8. Pohádková stezka- Pohádková stezka lesem pro děti se stanovišti, kde děti budou plnit úkoly.Tématem budou zvířátka.

9. Léto se zvířaty- 2 zábavné soutěžní akce na téma příroda, živočichové a výtvarná dílna.

10. Staň se na den informatikem- Online pro žáky a studenty středních škol JčK na aktuální témata z oblasti informatiky. 

11. Zábavné dny v Řepici- Akce pro děti a mládež o letních prázdninách v obci Řepice – rafty, Laser aréna…

12. Kde se všude skrývá matematika-  Online soutěž pro žáky  základních škola a víceletých gymnázií s cílem příblížení matematiky  zábavnou formou.

13. Netradiční den– Dny pro děti v Kájově u Českého Krumlova plné netradičního sportu a netradičních her. 

14. Koloběžky – Koloběžkové závody pro děti a mládež

https://jihocesky.mladezkraji.cz/


Naši partneři