SaSM – DDM ČB – Zájmové kroužky 2012 – 2013

Napsal: kancelar | Dne: 7 listopadu, 2012

Kategorie: Činnost členských spolků

SaSM – DDM ČB  - Zájmové kroužky 2012 - 2013

Středisko nabízí dětem smysluplné využití volného času formou zájmových kroužků, turnajů a dalších aktivit.
Kroužky probíhají převážně ve dnech: úterý, středa, čtvrtek (výjimečně v pondělí) v časovém rozmezí od 14:00 do 20:30 v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách. Účastníkům kroužku se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují.
Vedoucí programu přistupují k účastníkům individuálně. Při práci s účastníkem kroužku kladou důraz na aktivní trávení volného času, rozvoj osobní komunikace a sociální dovednosti. V rámci kroužku se snaží uplatňovat preventivní systém Dona Boska a společně s účastníky vytvářet rodinné prostředí, které napomáhá k lepší spolupráci mezi účastníkem a vedoucím programu.

Více informací na www.sasmcb.cz .

Ještě stále máme volná místa v některých kroužcích! Sledujte a přihlašujte se na www.salesianivali.cz.

Related Images:


Naši partneři