Spolupráce s Nadací Partnerství vás skutečně zaujala. Všech 60 lip již našlo své majitele.

K dnešnímu dni již bohužel není možné žádat o sazenici lípy pro výsadbu Stromů Svobody. Společně s Nadací partnerství, která tento projekt pořádá, jsme nabídli k výsadbě 60 sazenic. Všechny již našly své majitele. Pro ty z vás, kteří měli zájem v rámci akce strom vysadit však máme dobrou zprávu. K dispozici jsou stále ještě sazenice ovocných stromků o které si můžete zažádat při registraci projektu.