Témata časopisu Archa a uzávěrky jednotlivých čísel v roce 2023

Napsal: kancelar | Dne: 20 prosince, 2022

Kategorie: Informace z ČRDM a Krajských rad DaM Novinky

Témata časopisu Archa a uzávěrky jednotlivých čísel v roce 2023

Číslo 1 – Pomáháme potřebným (uzávěrka: 20. 1., distribuce: 24. 2.)
Pomoc potřebným znamená podpořit slabší – ty, kteří jsou z různých důvodů zranitelnější než většinová populace. Může jít o lidi například v tíživé sociální situaci, se zdravotním hendikepem, dlouhodobě nemocné či postižené živelnou katastrofou nebo válečným konfliktem… Pomoc potřebným je nosným programem především charitativních organizací, ale na zřeteli ho mohou mít i dětské a mládežnické spolky…


Číslo 2 –  Výchova (nových) vedoucích (uzávěrka: 24. 2., distribuce: 31. 3.)
V podstatě každá členská organizace ČRDM (potažmo její složky), disponuje nějakým systémem zkoušek, prověřování a dalšího vzdělávání svých vedoucích. Jak je na tom v tomto ohledu ta Vaše?


Číslo 3 – Pro zelenější Evropu (uzávěrka: 31. 3., distribuce: 12. 5.)
Vzletná fráze, která má ale své konkrétní předpoklady týkající se chování každého z nás. Nejde o nic menšího než o snahu neplýtvat (vodou, potravinami, elektrickou energií), snažit se zamezit ztrátám biologické rozmanitosti a snížit znečištění ovzduší. Typickým příkladem budiž výsadba stromů (a péče o studánky, o udržení vody v krajině, ochrana biotopů)… Jistě přijdete na to, jak přispívá k zelenější Evropě Váš oddíl, družina, skupina, kmen, klub…


Číslo 4 – Nepodnikáme – jsme podnikaví (uzávěrka: 12. 5., distribuce: 23. 6.)
Tohle téma může, ale nemusí mít čistě fundraisingové východisko: členské organizace ČRDM jsou neziskovky, diverzifikace zdrojů jim ale nejspíš není úplně cizí. Jaký je právě ten Váš recept na vhodné doplnění finančních prostředků tam, kde je to zrovna potřeba? Anebo úplně jinak, ne-fundraisingově: co a jak zajímavého podnikáte – zkrátka děláte, plánujete a uskutečňujete, a to bez ohledu na výslednou bilanci „Má dáti – Dal“?


Číslo 5 – Vyhrazeno prázdninám (uzávěrka: 15. 9., distribuce: 20. 10.)
Téma je formulováno jednoznačně.


Číslo 6 – Byla to výzva (uzávěrka: 20. 10., distribuce: 24. 11.)
Kolikrát jste si jen řekli: „Je to výzva…!“ Jakkoliv jde dnes už o klišé, škála oněch výzev může být neskutečně pestrá: náročným přechodem horského hřebene počínaje a realizací netradičního projektu konče. Jakou výzvu jste v poslední době směle přijali Vy – a s jakým výsledkem?

Related Images:


Naši partneři