21. ročník – BAMBIFEST v Českých Budějovicích 10. – 11. 9. 2021

Napsal: kancelar | Dne: 1 října, 2021 | Proběhne: 11.09.2021

Kategorie: BAMBIFEST - Bamboška - Bambiriáda Kalendář akcí Kronika akcí 2021 Novinky Propagace

21. ročník - BAMBIFEST v Českých Budějovicích 10. - 11. 9. 2021

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil akci BAMBIFEST v letošním roce na termín 10. – 11. 9. 2021. V krajském městě České Budějovice je tato přehlídka již neodmyslitelně tradičním projektem, který přispívá k rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách dětí a mládeže ve volném čase.Díky akci mají každoročně tisíce dětí možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu.

Akce se konala v areálu u Sportovní haly v Českých Budějovicích, kde bylo postaveno pódium,které sloužilo pro jednotlivá kulturní vystoupení a zároveň tvořilo přirozené centrum dění. Po celé dva dny se na pódiu střídalahudební, pěvecká, divadelní a taneční vystoupení dětí z organizací pracujících s dětmi a mládeží, domů dětí a mládeže, mateřských, základních a uměleckých škol. Pro malé návštěvníky zahrála Marešova divadelní společnost divadelní pohádku Povídání o pejskovi a kočičce, českobudějovickému publiku se představil s kytarou českobudějovický hudební Martin Kajaba, srdce potěšila a diváky roztančila tradičně kapela českobudějovická kapela KONÍČEK.

Pro děti byla připravena bohatá nabídka aktivit ve stáncích, přehlídka možností pro volný čas, nabídky kroužků, výroba placek, výuka bojových umění, sebeobrana, venkovní hra Laser Game, losování o ceny na pódiu, maskot čáp Klapík, ekologický program zaměřený na recyklaci elektra – nafukovací dráha Vyskoč, Nejvýš, Recykluj, střelba z luku, slacklining, souboje na kladině, výtvarná dílna čápa Klapíka, ukázky 1. pomoci Oblastního spolku ČČK České Budějovice, prezentace Městské policie České Budějovice, projekt Banal Fatal – program prevence úrazů páteře a míchy, kolo štěstí, deskové hry, puzzle, ukázky požárního útoku, hasičské soutěže, skákací hrad, nafukovací labyrint, preventivní programy šikana, kyberšikana, výtvarné dílny, vědecké pokusy, jízdy na skateboardech, elektrokoloběžkách, jízdy elektromobilem, dračí loď, vojenské historické kluby a Československá obec legionářská, minizoo, programování robotů, překážkové dráhy a spousta dalších her a soutěží……

Čáp Klapík (maskot RADAMBUKu) zavedl děti do světa zábavy, her a poznání. U jednotlivých organizací ve stáncích děti získávaly razítka do startovní karty, po splnění úkolů si vyzvedly v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky postupovaly do losování o ceny, které probíhalo v liché hodiny na pódiu akce. Ceny do losování věnovali Jihočeský kraj, Hopsárium, Jump family České Budějovice, Decathlon, IGY centrum, Smrček souvenirs servis a RADAMBUK.

Záštity nad akcí přijali RNDr. Jan Zahradník – poslanec Poslanecké sněmovny PČR, Mgr. Pavel Klíma – náměstek hejtmana Jihočeského kraje a Ing. Jiří Svoboda – primátor Statutárního města České Budějovice.

Celou akci provázelo sluníčko a dobrá nálada. Návštěvnost BAMBIFESTu 10.-11.9.2021 byla 2 575 návštěvníků. Program ve stáncích připravilo 163 organizátorů z 30 organizací, na pódiu akce vystoupilo 208 účinkujících z 12 organizací a souborů, kteří představili 19 pěveckých, hudebních, recitačních nebo tanečních vystoupení.

RADAMBUK děkuje všem organizátorům za pečlivou přípravu akce. Patří jim velký dík za to, že věnují svůj volný čas práci s dětmi a mládeží. Organizátorům ve stáncích patří dík za jejich připravené soutěžní disciplíny a zábavný program pro děti, všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, které pobavily a mnohdy i roztančily diváky u pódia a velký díky patří všem partnerům a sponzorům, bez jejichž pomoci bychom akci nemohli zrealizovat. Naším společným cílem bylo připravit pro děti a mládež zábavný a poučný program, nabídnout jim aktivity pro volný čas a široké veřejnosti ukázat, co pro děti děláme. Důkazem našeho společného úspěchu byl dětský smích, který jsme slyšeli a úsměvy, které jsme na akci u dětí viděli. Těšíme se se všemi na další setkání ve světě her, zábavy a dobré nálady na BAMBIFESTu v roce 2022.

—————————————————————————————————–

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. zve děti, rodiče, prarodiče,  oddíly, organizace dětí a mládeže, školy, školní družiny a další organizace pracující s dětmi a mládeží  na 21. ročník akce BAMBIFEST v Českých Budějovicích, přehlídku činností dětských spolků a organizací pracujícími s dětmi a mládeží.

BAMBIFEST se bude konat 10. – 11.9. 2021 u Sportovní haly v Českých Budějovicích, v pátek od 13:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 17:00 hodin.

http://budejovice.bambifest.cz/

Vstup na akci je zdarma!!! Budeme se na Vás těšit ve světě her a zábavy:-)  

Pořadatel 

Pořadatelem BAMBIFESTu v Českých Budějovicích je RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s.www.radambuk.cz 

BAMBIFEST v Českých Budějovicích má tyto části:

  • aktivní prezentace organizací  pracujících s dětmi a mládeží ve stáncích,
  • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěvěckých, sportovních vystoupení dětí a mládeže na pódiu,
  • koncerty pro veřejnost, divadelní představení.

U jednotlivých stánků budou děti získávat razítka do startovní karty, po splnění úkolů si vyzvednou v Infobodu malou odměnu. Vyplněné startovní kartičky budou postupovat do losování o ceny, které bude probíhat v liché hodiny na pódiu akce.

Pódiová vystoupení

 Pro širokou veřejnost je připraven bohatý program ve stáncích, ale také na pódiu, které bude centrem veškerého dění. Těšit se můžete na vystoupení dětských tanečních, hudebních, divadelních a pěveckých souborů, ale také na divadelní představení a hudební koncerty.

Rádi bychom pozvali co nejvíce souborů tanečních, hudebních, recitačních, dramatických, sportovních aj., které svým vystoupením obohatí, zpestří a oživí program celé akce. Jako v předchozích letech bude opět zajištěno zastřešené stabilní podium (délka 8 m, hloubka 6 m, výška 80 cm) a profesionální zvukařské vybavení. Nejde o perfektní umělecký výkon, ale o to představit se široké veřejnosti. Pro mnohé účinkující se většinou jedná o první vystoupení na pódiu před diváky. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přihlášky s konkrétním popisem vystoupení a zaslání nejpozději do 3.9.2021na e-mail kancelar@radambuk.cz

V případě zájmu o prezentaci na pódiu – pódiové vystoupení vyplňte přihlášku Prihlaska-prezentace-podiova-vystoupeni-bambifest-2021

Prezentace ve stánku

Pokud máte zájem o prezentaci ve stánku, vyplňte přihlášku do 1.9.2021 Prihlaska-prezentace-ve-stanku-bambifest-2021

Přihlášky zašlete na e-mai kancelar@radambuk.cz. Podmínkou pro prezentaci ve stánku je, aby byla aktivní – tedy nejlépe aby umožnila dětem, nebo účastníkům se zapojit do činnosti. Tato činnost by měla co nejlépe odrážet náplň programu vaší organizace. Vaše prezentace pak bude z pohledu celé akce vnímána jako jedno ze stanovišť, které bude zařazeno do velké hry pro děti. Děti v Infobodu obdrží herní kartu, projdou jednotlivé organizace ve stáncích a plní úkoly, za které dostanou razítko do startovní karty. S vyplněnou startovní kartou se vrací do Infobodu, kde si vyberou drobnou odměnu. Karty postupují do losování o ceny na pódiu.

Related Images:

Přiložené soubory


Naši partneři