RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE https://crdm.cz/crdm/komora-krajskych-rad-crdm/ a Komory krajských rad ČRDM https://krajskeradymladeze.cz/ RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. RADAMBUK je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, pořadatelem vzdělávacích kurzů vzdělávacího střediska MAJÁK, organizátorem akce BAMBIFEST https://budejovice.bambifest.cz/ a provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks-\\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

10.5. - 8.9. 2024 - krajské kolo soutěže Zlatý oříšek Jihočeského kraje

10.5. – 8.9. 2024 – krajské kolo soutěže Zlatý oříšek Jihočeského kraje

Tisková zpráva č. 1- 1. ročník krajského kola soutěže Zlatý oříšek Jihočeského kraje zahájen https://www.zlatyorisek.cz/jihocesky-kraj/novinarsky-koutek/ V pátek 10. 5. 2024 […]

24.05.2024 | kancelar | Proběhne: 28.09.2024


23.5.2024  seminář ENVIROTÁBORY - Vzdělávačky - online

23.5.2024 seminář ENVIROTÁBORY – Vzdělávačky – online

Semináře, který online pořádala ČRDM se zúčastnili 3 vedoucí z členských organizací RADAMBUKu. Na semináři klimatolog Milan Smrž představil projekt Envirotábory. […]

23.05.2024 | kancelar


Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku a pracují na vašich táborech…

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku a pracují na vašich táborech…

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku   Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných […]

23.05.2024 | kancelar


Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: aktualizace platné od 1. 1. 2024

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež: aktualizace platné od 1. 1. 2024

https://poradna.crdm.cz/index.php/pracovni-volno-pro-vedouci/pracovni-volno-pro-vedouci-2558?fbclid=IwAR2uomE4wfavv38-Xf2fLdRlsc8SQSzKQxWWm5zQXtI_1T_XGJ660yn8vzw vzor Žádost o poskytnutí pracovního volna Žádost o poskytnutí pracovního volna O co jde? Od počátku roku 2021 mohou […]

23.05.2024 | kancelar


Evidence táborů - HZS JčK

Evidence táborů – HZS JčK

Aplikace Tábory Aplikace slouží k evidenci dat o dětských táborech, školách v přírodě či zotavovacích akcích (dále jen tábory), které […]

23.05.2024 | kancelar


Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz rodičům a dětem v Jihočeském kraji nabídku letních táborů, […]

23.05.2024 | kancelar


Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2024

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2024

web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2024. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat […]

23.05.2024 | kancelar


Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech

Novela vstoupila v platnost 1. 7. 2023. Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí […]

23.05.2024 | kancelar


Závěrečná zpráva BAMBIFEST 10. - 11. 5. 2024

Závěrečná zpráva BAMBIFEST 10. – 11. 5. 2024

Related Images:

21.05.2024 | kancelar


24. ročník akce BAMBIFEST 10. - 11. 5. 2024

24. ročník akce BAMBIFEST 10. – 11. 5. 2024

Milí přátelé, 24. ročník akce BAMBIFEST je za námi a RADAMBUK děkuje všem organizátorům, účastníkům a návštěvníkům za pohodovou a […]

21.05.2024 | kancelar | Proběhne: 11.05.2024


Komora krajských rad České rady dětí a mládeže - kdo jsme?
14. -16. 5. 2024 setkání Komory krajských rad dětí a mládeže - Hradec Králové

14. -16. 5. 2024 setkání Komory krajských rad dětí a mládeže – Hradec Králové

Jarní jednání Komory krajských rad dětí a mládeže proběhlo v Královéhradeckém kraji. Za RADAMBUK se setkání zúčastnil místopředseda spolku Bc. […]

17.05.2024 | kancelar


Kurzy Instruktor vodní turistiky 2024

Kurzy Instruktor vodní turistiky 2024

Related Images:

16.05.2024 | kancelar | Proběhne: 13.06.2024


11. 5. 2024 – Udělování Březových lístků – ocenění dobrovolníků

11. 5. 2024 – Udělování Březových lístků – ocenění dobrovolníků

RADAMBUK slavnostně uděloval 11. 5. 2024 na pódiu akce BAMBIFEST v Č. Budějovicích ocenění pro dobrovolníky Březové lístky. Na 1. stupeň […]

15.05.2024 | kancelar


Nápady, tvoření s dětmi na léto

Nápady, tvoření s dětmi na léto

Related Images:

14.05.2024 | kancelarNaši partneři