RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

TERMÍN BAMBIFEST 2023 - 12. - 13. 5. 2023

TERMÍN BAMBIFEST 2023 – 12. – 13. 5. 2023

Zapište si do svých kalendářů!!!! Těšíme se s vámi na setkání ve světě dětských her, soutěží a krásných pódiových vystoupení.

18.05.2022 | kancelar


30.6., 1.7. 2022- Úplně celá česá historie
Kurzy 1. pomoci ČČK ČB - RADAMBUK- 3.-4.6.2022

Kurzy 1. pomoci ČČK ČB – RADAMBUK- 3.-4.6.2022

Vzdělávací kurzy pro vedoucí z členských spolků RADAMBUKu Základy první pomoci Místo konání: ČČK České Budějovice, Husova tř. 20, 370 […]

18.05.2022 | kancelar


Placky pro Ukrajinu- z každé placky 20 Kč pro Ukrajinu

Placky pro Ukrajinu- z každé placky 20 Kč pro Ukrajinu

5.4.2022 odeslal RADAMBUK částku 2 200 Kč a 19.5.2022 460 Kč na veřejnou finanční sbírku na pomoc na Ukrajině za […]

18.05.2022 | kancelar


Brožura členských spolků 2022

Brožura členských spolků 2022

17.05.2022 | kancelar


4. 6. 2022 - Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí

4. 6. 2022 – Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí

17.05.2022 | kancelar | Proběhne: 04.06.2022


Instruktor vodní turistiky 12. 5. – 15. 5. a 16. 6. – 19. 6. 2022

Instruktor vodní turistiky 12. 5. – 15. 5. a 16. 6. – 19. 6. 2022

RADAMBUK zorganizoval ve spolupráci se vzdělávacím střediskem BP Sport kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu se zúčastnilo 6 vedoucích ze Spolku […]

17.05.2022 | kancelar | Proběhne: 19.06.2022


Udělování Březových lístků 14.5.2022

Udělování Březových lístků 14.5.2022

RADAMBUK slavnostně uděloval 14. 5. 2022 na pódiu akce BAMBIFEST ocenění Březové lístky. Navrženo a oceněno bylo 15 vedoucích, kteří […]

16.05.2022 | kancelar


Nápady, tvoření s dětmi na léto

Nápady, tvoření s dětmi na léto

16.05.2022 | kancelar


13. - 14. 5. 2022 - akce BAMBIFEST 22. ročník - Акції для дітей

13. – 14. 5. 2022 – akce BAMBIFEST 22. ročník – Акції для дітей

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravil 22. ročník akce BAMBIFEST v termínu 13. – 14. 5. […]

15.05.2022 | kancelar | Proběhne: 14.05.2022


Datové schránky pro NNO

Datové schránky pro NNO

Povinné datové schránky pro spolky od 1. 1. 2023 http://poradna.crdm.cz/spolek/povinne-datove-schranky-pro-spolky-od-1-1-2023-3156 S účinností novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, […]

10.05.2022 | kancelar


8. 4. 2022 - Velikonoční workshop a jarmark - projekt Mládež kraji -kraj Jihočeský

8. 4. 2022 – Velikonoční workshop a jarmark – projekt Mládež kraji -kraj Jihočeský

V rámci projektu Mládež kraji jsme uspořádali 8. 4. 2022 Velikonoční workshop pro děti kterého se zúčastnilo 10 dětí i s rodiči. […]

05.05.2022 | kancelar | Proběhne: 08.04.2022


Babičko, dědečku vyprávěj - fotografická výzva RADAMBUKu

Babičko, dědečku vyprávěj – fotografická výzva RADAMBUKu

Úkolem dětí, které se zapojily do fotografické výzvy RADAMBUKu, bylo navštívit prarodiče, prohlédnout si jejich fotografie z mládí a nechat […]

03.05.2022 | kancelar | Proběhne: 30.04.2022


Klapíkův zpravodaj č. 5-22

Klapíkův zpravodaj č. 5-22

Milí přátelé, připravili jsme pro Vás květnové vydání elektronického Klapíkova zpravodaje. Ve zpravodaji Vám přinášíme novinky z RADAMBUKu, ICM Č.B., členských […]

02.05.2022 | kancelar


Tvoření s dětmi - čarodějnice, Halloween

Tvoření s dětmi – čarodějnice, Halloween

Jaký je rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami? Tyto svátky mají kořeny stejné, jen v každé zemi se zachovaly jiné zvyky […]

27.04.2022 | kancelarNaši partneři