RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce Bamboška, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\" – \\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Dětské tábory 2017 - M-tes

Dětské tábory 2017 – M-tes

tabory_2017 m- tes www.m-tes.cz

19.01.2017 | kancelar


Web www.jihocesketabory.cz –  nabídky táborových základen, tábořišť a táborů  pro děti a mládež v Jihočeském kraji

Web www.jihocesketabory.cz – nabídky táborových základen, tábořišť a táborů pro děti a mládež v Jihočeském kraji

  RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz zveřejnit organizátorům nabídku letních táborů pro děti a […]

19.01.2017 | kancelar


No img

26.1.2017 – jednání předsednictva RADAMBUK

19.01.2017 | kancelar | Proběhne: 26.01.2017


Taborove-hry.cz

Taborove-hry.cz

I když to vypadá, že je léto ještě daleko, je právě teď ten správný čas začít přemýšlet nad táborem. Na webu najdete kompletně […]

18.01.2017 | kancelar


3. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu Tábor 25.3.2017

3. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu Tábor 25.3.2017

Místo konání: ZŠ Zborovská  – u Zimního stadionu , Tábor Prezentace: 8 30 hod. Pro účastníky ze vzdálenějších míst možnost […]

17.01.2017 | kancelar | Proběhne: 25.03.2017


No img

Hlasování per rollam VS RADAMBUK 9.1.2017 – 14.1.2017

Na základě usnesení předsednictva RADAMBUK ze dne 22.11.2016 vyhlásil předseda RADAMBUK Ing. Peter Padúch dle článku stanov IV/13 a dle […]

17.01.2017 | kancelar


11.2.2016 - 26. Salesiánský ples

11.2.2016 – 26. Salesiánský ples

www.sasmcb.cz

16.01.2017 | kancelar | Proběhne: 11.02.2017


Sbírka Brýle pro Afriku pokračuje do 31.12.2017!!!!!

Sbírka Brýle pro Afriku pokračuje do 31.12.2017!!!!!

  Máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle? Věděli jste, že v Keni mají hodnotu ročního platu?  Darujte brýle lidem, kteří je […]

13.01.2017 | kancelar | Proběhne: 31.12.2017


21.1. a 18.2.2017- Výroba mýdel- TVOR z.s.

21.1. a 18.2.2017- Výroba mýdel- TVOR z.s.

12.01.2017 | kancelar | Proběhne: 18.02.2017


3.2.2017 - Na skok do Japonska- TVOR z.s.

3.2.2017 – Na skok do Japonska- TVOR z.s.

12.01.2017 | kancelar | Proběhne: 03.02.2017


M- tes hledá instruktory lyžování!!!!

M- tes hledá instruktory lyžování!!!!

Hledáme instruktora lyžování. Jezdí se v sobotu od 14.1. do rakouského Sandlu. Odjezd vždy v 7,00 hodin od budovy M-tesu, U Výstaviště […]

11.01.2017 | kancelar


SALI CB - kurzy šití pro děti i dospělé
No img

Jarní prázdniny a 2. pololetí školního roku 2016/2017

http://www.adam.cz/clanek-2017010016-jarni-prazdniny-a-2-pololeti-skolniho-roku-2016-2017.html   Jak mají děti prázdniny v roce 2017? Pololetní, jarní, jejichž termín se každoročně mění, i letní, vše najdete přehledně zde: […]

09.01.2017 | kancelar | Proběhne: 12.03.2017


25.-26.2.2017 - kurz Vedoucí dětského kolektivu- pozor změna termínu!!!

25.-26.2.2017 – kurz Vedoucí dětského kolektivu- pozor změna termínu!!!

Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace […]

09.01.2017 | kancelar | Proběhne: 24.02.2017


11.-12.2.2017 - kurz Instruktor, rádce oddílu- pozor změna termínu!!!

11.-12.2.2017 – kurz Instruktor, rádce oddílu- pozor změna termínu!!!

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. […]

09.01.2017 | kancelar | Proběhne: 10.02.2017Naši partneři