RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce Bamboška, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\" – \\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Spolek a účetní závěrka - poradna ČRDM

Spolek a účetní závěrka – poradna ČRDM

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky. Většina spolků spadá do […]

23.02.2018 | kancelar


Spolek DO SVĚTA z.s. hledá lektory školní prevence a adaptačních pobytů. 

Spolek DO SVĚTA z.s. hledá lektory školní prevence a adaptačních pobytů. 

Spolek DO SVĚTA z.s. hledá lektory školní prevence a adaptačních pobytů.  V příloze posílám letáček. Kontakt:  — Mgr. Štefan Schwarc […]

22.02.2018 | kancelar


7.4.2018 - Uzlařská soutěž „O Putovní pohár Zlaté Růže“ 2018.

7.4.2018 – Uzlařská soutěž „O Putovní pohár Zlaté Růže“ 2018.

Tradiční celorepubliková otevřená soutěž ve vázání uzlů proběhne v termínu 7.4.2018v Divadle U Kapličky, Husova tř.622/45, České Budějovice. Uzlařská soutěž „O Putovní […]

21.02.2018 | kancelar


Letní příměstské tábory - Jihočeská krajská organizace Pionýra

Letní příměstské tábory – Jihočeská krajská organizace Pionýra

Pionýr, z. s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra pořádá příměstské tábory pro děti od 6 let. Termín č. 1 –  […]

21.02.2018 | kancelar


Archa číslo 1/2018 si všímá tvořivosti

Archa číslo 1/2018 si všímá tvořivosti

  Autor: Jiří Majer    Tajemstvími opředený život našich předků skýtá nekonečnou studnici nápadů pro kreativní náplň mimoškolních volnočasových aktivit nejmladší […]

20.02.2018 | kancelar


2.3.2018 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně

2.3.2018 – Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně

Kdy: pátek 2.3.2018 od 9 do 11 hodin Kde: prostory RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č. Budějovice Školitel: Jan Carda, firma […]

20.02.2018 | kancelar | Proběhne: 02.03.2018


Nabídka letních příměstských táborů v Přírodovědném muzeu Semenec v Týně nad Vltavou

Nabídka letních příměstských táborů v Přírodovědném muzeu Semenec v Týně nad Vltavou

Léto je tu proto, abychom byli co nejvíce venku, hráli si a dováděli. Jak takové radosti svým dětem dopřát a […]

19.02.2018 | kancelar


Pozvánka BAMBIFEST 25.-26.5.2018 České Budějovice

Pozvánka BAMBIFEST 25.-26.5.2018 České Budějovice

  Předsednictvo RADAMBUK na svém jednání zvolilo motto letošního ročníku. Motto letošní akce zní: „Naše země stoletá“ Výročí 100 let vzniku […]

19.02.2018 | kancelar


Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost: do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – […]

16.02.2018 | kancelar


Proč by měly děti vyrazit na letní tábor

Proč by měly děti vyrazit na letní tábor

  Autor: Jan Burda |  http://www.adam.cz/clanek-2018020029-proc-by-mely-deti-vyrazit-na-letni-tabor.html Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně užitečného. Pokud vyberete správný […]

16.02.2018 | kancelar


Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ

Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ

  Autor: ČRDM http://www.adam.cz/clanek-2018020041-detske-organizace-nesouhlasi-se-znenim-tiskove-zpravy-nku.html   Některé dětské organizace – jmenovitě Asociace TOM České republiky, Pionýr a Junák – český skaut – […]

16.02.2018 | kancelar


Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR - ČRDM

Spolky a ochrana osobních údajů ve světle GDPR – ČRDM

http://crdm.cz/clanky/aktuality/spolky-a-ochrana-osobnich-udaju-ve-svetle-gdpr/  Vážení přátelé, možná jste se již setkali se strašákem, který se jmenuje GDPR (Dží dí pí ár). Jedná se […]

16.02.2018 | kancelar


Jihočeský kraj dotační program „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“ pro rok 2018.

Jihočeský kraj dotační program „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“ pro rok 2018.

Dne 16. 2. 2018 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT“ pro rok […]

16.02.2018 | kancelar


TVOR - letní příměstské tábory a velikonoční ušáci

TVOR – letní příměstské tábory a velikonoční ušáci

Milí přátelé,   v příloze Vám posílám pozvánky ke dvěma letním příměstským táborům:   – tábor V trávě pro ty, […]

14.02.2018 | kancelar


Instruktor vodní turistiky

Instruktor vodní turistiky

Pozvánka Instruktor vodní turistiky 2018 Přihlášení na akci, kurz formulář   Místo konání: Vltava Termíny: 17. – 20.5.2018 a 22. […]

13.02.2018 | kancelarNaši partneři