RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Výroční zpráva RADAMBUKu za rok 2020
No img
No img

Rozpočet na rok 2020

11.05.2021 | kancelar


10.5.2021 - Vláda ČR - Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

10.5.2021 – Vláda ČR – Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

10.5.2021 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-10–kvetna-2021-188265/ https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-zitrka-mohou-do-lazni-i-samoplatci–v-pondeli-se-otevrou-zahradky-restauraci-a-rozbehne-se-kulturni-zivot–odsouhlasila-vlada-188281/ https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ 6.5.2021 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-6–kvetna-2021-188163/ https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ Od 10. května vstoupí v platnost další změny vládních nařízení. Některá se týkají […]

11.05.2021 | kancelar


No img

Kancelář RADAMBUK pro veřejnost uzavřena

Kancelář RADAMBUK a ICMČB pro veřejnost uzavřena do odvolání. Kontaktovat nás můžete telefonicky. RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského […]

11.05.2021 | kancelar | Proběhne: 31.05.2021


Tvoření s dětmi na léto

Tvoření s dětmi na léto

10.05.2021 | kancelar


9. 5. 2021 - Den matek - tvoření s dětmi

9. 5. 2021 – Den matek – tvoření s dětmi

V neděli se slaví Den matek. Co jste o tomto svátku možná nevěděli… Den matek je ideální příležitostí k poděkování […]

07.05.2021 | kancelar


Kvízy pro děti, online aktivity, aplikace..PREZENTACE PRO ON-LINE SCHŮZKY

Kvízy pro děti, online aktivity, aplikace..PREZENTACE PRO ON-LINE SCHŮZKY

Biologické centrum AV ČR Vás zve k návštěvě webových stránek https://hledani.monster/velikonoce/, kde jsme připravili na Velikonoce zábavnou popularizační akci pro veřejnost. […]

06.05.2021 | kancelar


Klapíkův zpravodaj č. 5- 2021

Klapíkův zpravodaj č. 5- 2021

Milí přátelé, připravili jsme pro Vás letošní 5. vydání elektronického Klapíkova zpravodaje s informacemi a nápady pro práci s dětmi a mládeží.

03.05.2021 | kancelar


21. ročník - BAMBIFEST v Českých Budějovicích 10. - 11.9.2021

21. ročník – BAMBIFEST v Českých Budějovicích 10. – 11.9.2021

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. připravuje 21. ročník akce BAMBIFEST na termín 10. – 11. 9. […]

03.05.2021 | kancelar


Tvoření s dětmi - čarodějnice

Tvoření s dětmi – čarodějnice

Proč se pálí čarodějnice? https://edu.ceskatelevize.cz/video/5221-proc-se-pali-carodejnice?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku~predskolni&fbclid=IwAR1imjgcrDGi9vxGCG03IugAdYHhcr3FeeJru0RuVouanH21TNfg17bwBPg

29.04.2021 | kancelar


Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz rodičům a dětem v Jihočeském kraji nabídku letních táborů, […]

29.04.2021 | kancelar


Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2021

Web www.jihocesketabory.cz je připraven pro vkládání táborů na rok 2021

Web www.jihocesketabory.cz  je připraven pro vkládání táborů na rok 2021. V nabídce se zobrazují pouze tábory, které se budou konat […]

29.04.2021 | kancelar


No img

Kalendář akcí, kurzů RADAMBUKu 2021

Vzdělávací středisko MAJÁK Akce 10. – 11. 9. 2021 – BAMBIFEST 2021 – http://budejovice.bambifest.cz/ 16. 9. 2021 – Den čisté […]

28.04.2021 | kancelar | Proběhne: 31.12.2021


Básnička pro maminku - výzva RADAMBUKu do 15.5.2021

Básnička pro maminku – výzva RADAMBUKu do 15.5.2021

Slož mamince básničku ke Dni matek Den matek je den, kdy se vzdává pocta maminkám. Slaví se v různé dny […]

26.04.2021 | kancelar | Proběhne: 15.05.2021Naši partneři