RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce Bamboška, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\" – \\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

ČRDM- Mapování radiace jako hra na výpravách

ČRDM- Mapování radiace jako hra na výpravách

Máte zájem se zapojit do programu radiační ochrany? Oslovil nás Státní ústav radiační ochrany, který hledá mladé zvídavé lidi se […]

05.12.2016 | kancelar


3.12.2016 - Vánoční setkání v Divadle u Kapličky - Past na Ptáčka

3.12.2016 – Vánoční setkání v Divadle u Kapličky – Past na Ptáčka

V sobotu 3.12.2016 pozvala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje děti z členských spolků na Vánoční setkání v Divadle U […]

03.12.2016 | kancelar | Proběhne: 03.12.2016


JčK - vyhlášení dotačních programů Podpora práce s dětmi a mládeží pro rok 2017

JčK – vyhlášení dotačních programů Podpora práce s dětmi a mládeží pro rok 2017

Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení dotačních programů Podpora práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 a Dotace na reprezentaci Jihočeského […]

02.12.2016 | kancelar


Leták členských spolků RADAMBUK - aktualizace prosinec 2016
Přednáška projektu Mládež kraji - Korupce v Česku

Přednáška projektu Mládež kraji – Korupce v Česku

29.11.2016 | kancelar | Proběhne: 05.12.2016


Přednáška projektu Mládež kraji - Radim Uzel

Přednáška projektu Mládež kraji – Radim Uzel

29.11.2016 | kancelar | Proběhne: 02.12.2016


Přednáška projektu Mládež kraji - Taiwan

Přednáška projektu Mládež kraji – Taiwan

29.11.2016 | kancelar | Proběhne: 30.11.2016


ČRDM udělila své Ceny Přístav za rok 2016

ČRDM udělila své Ceny Přístav za rok 2016

http://www.adam.cz/clanek-2016110071-cena-pristav-2016-prubeh-fotoesej.html ČRDM udělila své Ceny Přístav za rok 2016 a byl to večer velice příjemný. Cenu obdržela také paní Jolana […]

28.11.2016 | kancelar


Sponzorské dary Lesy ČR 2017

Sponzorské dary Lesy ČR 2017

Více informací o sponzorských darech je uvedeno na adrese: http://www.lesycr.cz/oi28/poskytovani-financnich-daru/Stranky/poskytovani-financnich-daru.aspx Pro podání žádosti o sponzorský dar je nutné vyplnění Žádosti […]

24.11.2016 | kancelar


Skupinové jízdné ČD - od 11.12.2016 hlásit 3 dny předem

Skupinové jízdné ČD – od 11.12.2016 hlásit 3 dny předem

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101122/video/505899 Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka včera v Událostech mezi jinými reagoval na omezení skupinových slev Českých drah, které se chystá […]

24.11.2016 | kancelar


No img

Zpravodaj RADAMBUK v roce 2017

Milí přátelé ve spolcích, rádi bychom od ledna 2017 začali vydávat elektronický zpravodaj RADAMBUK, který by obsahoval informace z RADAMBUK a […]

24.11.2016 | kancelar


No img

Nastavení e-mailové pošty – hlasování per rollam

Milí přátelé ve spolcích, předsednictvo schválilo směrnici o hlasovací proceduře „per rollam“. Rádi bychom Vás poprosili, aby toto hlasování bylo […]

23.11.2016 | kancelar


No img

22.11.2016 – Jednání Předsednictvo RADAMBUK

V úterý 22.11.2016 se sešlo předsednictvo RADAMBUK na jednání od 14 hodin v prostorách RADAMBUK , schválilo  Směrnici o hlasování […]

23.11.2016 | kancelar | Proběhne: 22.11.2016


21.11.2016 - Kurz 1. pomoci pro děti - K záchraně lidského života stačí Vaše dvě ruce

21.11.2016 – Kurz 1. pomoci pro děti – K záchraně lidského života stačí Vaše dvě ruce

V pondělí 21.11.2016 připravila Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje kurz 1. pomoci pro děti a mládež ze Střediska výchovné […]

21.11.2016 | kancelar | Proběhne: 21.11.2016


20.11.2016 - Výlet s čápem do Techmánie v Plzni

20.11.2016 – Výlet s čápem do Techmánie v Plzni

V neděli 20.11.2016 se vydaly 2 autobusy plné dětí a vedoucích z členských spolků Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje […]

21.11.2016 | kancelar | Proběhne: 20.11.2016Naši partneři