RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce Bamboška, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\" – \\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Výtvarný ateliér TVOR - Velikonoční akce

Výtvarný ateliér TVOR – Velikonoční akce

Milí přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na několik jarních akcí: 1. 4. se uskuteční výtvarná dílna pro děti a dospělé, […]

23.03.2017 | kancelar | Proběhne: 01.04.2017


INFORMACE PRO ŽADATELE PROGRAMŮ 1 A 2 PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO ROK 2017

INFORMACE PRO ŽADATELE PROGRAMŮ 1 A 2 PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO ROK 2017

Vážení žadatelé, omlouváme se za zpoždění se zveřejněním výsledků programů 1 a 2, které bylo způsobené snahou MŠMT udržet, resp. […]

22.03.2017 | kancelar


Návrhy na udělování Březových lístků BAMBIFEST 2017

Návrhy na udělování Březových lístků BAMBIFEST 2017

Návrhy na udělování BL – BAMBIFEST 2017 Vážení přátelé, byli bychom rádi, kdyby jste zvážili, zda nemáte nějakého vhodného kandidáta, […]

22.03.2017 | kancelar | Proběhne: 10.04.2017


Veřejná (ne)prospěšnost - ČRDM

Veřejná (ne)prospěšnost – ČRDM

  http://www.adam.cz/clanek-2017030077-verejna-ne-prospesnost.html ČRDM: Nová úprava veřejné prospěšnosti zastarala a není už ani prospěšná   Jako neodůvodněnou byrokratickou zátěž vnímá Česká rada […]

22.03.2017 | kancelar


Pozvání k účasti na výzkumu individuálního dárcovství v nestátních neziskových organizacích- ČRDM

Pozvání k účasti na výzkumu individuálního dárcovství v nestátních neziskových organizacích- ČRDM

Vážené členské organizace České rady dětí a mládeže, dovolujeme si vás přizvat k účasti na výzkumu, který se zabývá individuálním […]

22.03.2017 | kancelar


10.4.2017 - ICM Č.B. Velikonoční tvoření

10.4.2017 – ICM Č.B. Velikonoční tvoření

21.03.2017 | kancelar | Proběhne: 10.03.2017


Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2017

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2017

Pozvánka ZZA 2017 RADAMBUK Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz […]

21.03.2017 | kancelar | Proběhne: 31.03.2017


8.4.2017 - Bude sport z.s. - SUP START 2017

8.4.2017 – Bude sport z.s. – SUP START 2017

21.03.2017 | kancelar | Proběhne: 08.04.2017


Pozvánka BAMBIFEST České Budějovice 19.-20.5.2017 youtube
3.4.2017 - Kyberšikana a virtuální svět - ICM Č.B.

3.4.2017 – Kyberšikana a virtuální svět – ICM Č.B.

20.03.2017 | kancelar | Proběhne: 03.04.2017


Jaro ožívá - mezinárodní projekt, který chce zvýšit zájem dětí o přírodu a ochranu stěhovavých druhů ptáků

Jaro ožívá – mezinárodní projekt, který chce zvýšit zájem dětí o přírodu a ochranu stěhovavých druhů ptáků

http://www.adam.cz/clanek-2017030054-jaro-oziva-mezinarodni-projekt-ktery-chce-zvysit-zajem-deti-o-prirodu-a-ochranu-stehovavych-druhu-ptaku.html   Původně evropský projekt, který začal v roce 2006, se velmi rychle rozšířil do střední Asie. V roce 2010 se připojily i země […]

20.03.2017 | kancelar


17.-19.3.2017 - kurz Hlavní vedoucí dětského tábora

17.-19.3.2017 – kurz Hlavní vedoucí dětského tábora

O víkendu 17.-19.3.2017 získalo po úspěšném absolvování kurzu 7 Hlavních vedoucích táborů akreditované osvědčení MŠMT s neomezenou platností. Cílem vzdělávacího […]

20.03.2017 | kancelar | Proběhne: 17.03.2017


Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2017- 5.-8.5.2017

Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2017- 5.-8.5.2017

17.3.2017 – Kapacita kurzu je naplněna, v případě zájmu o kurz, napište na e-mail kancelar@radambuk.cz, zařadíme Vás do kurzu jako […]

17.03.2017 | kancelar | Proběhne: 05.05.2017


Sbírka brýlí pro Afriku na BAMBIFESTU 19.-20.5.2017

Sbírka brýlí pro Afriku na BAMBIFESTU 19.-20.5.2017

16.03.2017 | kancelar | Proběhne: 19.05.2017


1.4.2017 - O Putovní pohár Zlaté Růže- Pionýr, z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra

1.4.2017 – O Putovní pohár Zlaté Růže- Pionýr, z.s. – Jihočeská krajská organizace Pionýra

Vážení přátelé, dovoluji si Vás pozvat na tradiční uzlařské setkání v Divadle u Kapličky v Českých Budějovicích, které se uskuteční […]

16.03.2017 | kancelar | Proběhne: 01.04.2017Naši partneři