RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme spolky dětí a mládeže Jihočeského kraje a působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26.1.2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je přirozeným konzultantem a oponentem na veškeré připravované i probíhající činnosti úřadu směrem ke spolkům dětí a mládeže. Od 3.4.2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce Bamboška, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz, které je součástí Informační sítě pro mládež www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež http://www.nicm.cz/. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\" – \\\"RADAMBUK\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

Vybíráte dětský tábor? Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz

RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz rodičům a dětem v Jihočeském kraji nabídku letních táborů, […]

22.03.2018 | kancelar


Pozvánka Houbový park

Pozvánka Houbový park

21.03.2018 | kancelar


TVOR z.s. - zelený čtvrtek

TVOR z.s. – zelený čtvrtek

Milí přátelé,   v příloze Vám posílám  pozvánku na tvořivý Zelený čtvrtek.  — za celý náš tým s přáním krásného […]

21.03.2018 | kancelar


Sbírka brýlí pro Afriku na BAMBIFESTu

Sbírka brýlí pro Afriku na BAMBIFESTu

   Máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle? Věděli jste, že v Keni mají hodnotu ročního platu? Darujte brýle lidem, kteří je opravdu […]

20.03.2018 | kancelar


ČRDM bude v dalším období letošního roku používat slavnostní logotyp u příležitosti 20. výročí

ČRDM bude v dalším období letošního roku používat slavnostní logotyp u příležitosti 20. výročí

Slavnostní podoba loga vzešla ze soutěže, do které přispěli čeští a slovenští grafici 14 návrhy. Nejvíce hlasů získal návrh brněnské […]

19.03.2018 | kancelar


Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. -v září 2018 otevíráme svobodnou základní školu
Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. - lesní příměstské tábory 2018
Jazykové centrum Let´s flow, z. s. - Letní příměstský tábor s angličtinou

Jazykové centrum Let´s flow, z. s. – Letní příměstský tábor s angličtinou

Jazykové centrum Let´s flow, z. s. www.letsflow.cz

19.03.2018 | kancelar


4. – 6.5.2018 - Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018

4. – 6.5.2018 – Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018

5Zážitkový kurz Táborová akademie – jaro 2018 Pozvánka TA – jaro 2018 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje ve spolupráci […]

19.03.2018 | kancelar | Proběhne: 04.05.2018


Doplňující informace k pojištění ČRDM na roky 2018–2021

Doplňující informace k pojištění ČRDM na roky 2018–2021

9.3.2018  |  crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/doplnujici-informace-k-pojisteni-crdm-na-roky-2018-2021/ Jak jsme již avizovali, od začátku roku 2018 až do konce roku 2021 platí nové pojistné smlouvy na […]

12.03.2018 | kancelar


Grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme

  Unikátní program Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Tesco […]

12.03.2018 | kancelar


Téma třetího čísla Archy zní „S otevřeným hledím“. Třeba do něj přispějete i Vy…?

Téma třetího čísla Archy zní „S otevřeným hledím“. Třeba do něj přispějete i Vy…?

  Transparentnost dětských spolků, jejich (ne)spolupráce s místní samosprávou, se školami, s rodiči, s MŠMT, s partnery, médii, mecenáši, sponzory… […]

12.03.2018 | kancelar


Výtvarná soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země stoletá“- ICM Č.B.

Výtvarná soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země stoletá“- ICM Č.B.

K příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma „Naše země […]

09.03.2018 | kancelar


14.-15.4.2018- Kurz Instruktor, rádce oddílu č.2/2018

14.-15.4.2018- Kurz Instruktor, rádce oddílu č.2/2018

8.3.2018 – kapacita kurzu je naplněna, přihlašování je ukončeno. Náhradníci se mohou přihlásit na e-mailu kancelar@radambuk.cz Cílem kurzu je poskytnout […]

08.03.2018 | kancelar | Proběhne: 14.04.2018


Novinky v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky - ČRDM

Novinky v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky – ČRDM

  Autor: Michala K. Rocmanová | http://www.adam.cz/clanek-2018030019-novinky-v-ochrane-osobnich-udaju-gdpr-pro-spolky.html   Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má u nás vstoupit […]

08.03.2018 | kancelarNaši partneři