RADAMBUK - Rada děti a mládeže Jihočeského kraje

  • Česká vlajka
  • Německá vlajka
  • Anglická vlajka

Zastřešujeme organizace pracující s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, působíme jako servisní organizace. V roce 2000 vznikla z iniciativy České rady dětí a mládeže naše Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, jako partner a oponent ustavujících se Krajských úřadů a u Ministerstva vnitra byla zaregistrována 26. 1. 2001. Základní funkce RADAMBUK z pohledu Krajského úřadu JčK spočívá v reprezentativním zastoupení sdružení dětí a mládeže kraje. Od 3. 4. 2003 jsme členem ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE. RADAMBUK podporuje činnost svých členů, zejména snahou o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost. Zastupuje své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Svými aktivitami (akce BAMBIFEST, výlety, sportovní turnaje, workshopy, vzdělávání, výtvarné soutěže…) přispíváme k rozvoji volnočasového a neziskového sektoru v Jihočeském kraji. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je zřizovatelem Informačního centra pro mládež České Budějovice www.icmcb.cz. Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje je provozovatelem webu www.jihocesketabory.cz, který je nejkomplexnější nabídkou táborů, táborových základen a tábořišť v Jihočeském kraji pro děti, rodiče, vedoucí či pořadatele akcí.

Wir überdachen den Verband der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks und wirken als Organisation für Service. Im Jahre 2000 entstand aus einer Initiative des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend unser \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" – \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"RADAMBUK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" als Partner und Opponent der entstehenden Bezirksbehörden. Er war am 26.1.2001 am Innenministerium registriert. Aus der Ansicht der Bezirksbehörde des Südböhmischen Bezirks liegt die grundlegende Funktion von RADAMBUK in repräsentativer Vertretung des Verbandes der Kinder und der Jugend aus dem Südböhmischen Bezirk. Der Rat der Kinder und der Jugend des Südböhmischen Bezirks ist ein natürlicher Berater und Opponent für alle bereitstellenden und laufenden Tätigkeiten, die an Verbände der Kinder und der Jugend gerichtet werden. Seit dem 3.4.2003 sind wir ein Mitglied des Tschechischen Rates der Kinder und der Jugend. RADAMBUK unterstützt Tätigkeit seiner Mitglieder, vornehmlich strebt er nach Bildung der rechtlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für ihre Tätigkeit. Er vertritt seine Mitglieder den hiesigen und ausländischen Organisationen und Institutionen gegenüber. Durch unsere Aktivitäten tragen wir zur Entwicklung des freizeitlichen und gemeinnützigen Sektors im Südböhmischen Bezirk bei.

We work like an Association of children and teenagers of South Bohemia region as a representative and services agency. Council of children and Teenegers of South Bohemia region – RADAMBUK was set in the year 2000 by the initiative of Czech council of children and teenagers. As a partner and opponent of regional authority and the Department of Home Affairs was registered 26.1.2001. From sight of Regional autority of South Bohemia region, lies the basic intention of RADAMBUK in representation of Association of children and teenagers. Council of children and teenegars of South Bohemia region is usual adviser for all activities, which are being prepared by the authority towards Children and Teenagers association. Since 3.4.2003 is RADAMBUK official part of “Czech council of children and teenagers“. RADAMBUK supports activities of its members, especially efforts to create legal, commercial, social and cultural conditions for these activities. It represents its members to domestic and foreign authorities, organizations and institutions. Our work leads to the development of free time and nonprofit sector in South Bohemia region.

RADAMBUK - Co je u nás nového

Berete na tábor holky a kluky z Ukrajiny? Shrnujeme to nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat- Skaut

Berete na tábor holky a kluky z Ukrajiny? Shrnujeme to nejdůležitější, co by vás mohlo zajímat- Skaut

Desítky oddílů mají už teď ve svých řadách i holky a kluky z Ukrajiny – děkujeme za to! A někteří […]

24.06.2022 | kancelar


Nápady na výpravy do přírody - kam s dětmi

Nápady na výpravy do přírody – kam s dětmi

Vydejte se na výlet za Stromy roku Vyrazte do přírody, za stromy, které v minulosti vyhrály titul Strom roku. Na […]

24.06.2022 | kancelar


Nápady, tvoření s dětmi na léto

Nápady, tvoření s dětmi na léto

24.06.2022 | kancelar


Nabídka vzdělávacích kurzů BP SPORT pro členy RADAMBUKu- podzim 2022

Nabídka vzdělávacích kurzů BP SPORT pro členy RADAMBUKu- podzim 2022

Členským organizacím nabízíme využít vzdělávacích kurzů BP sportu, v případě zájmu nás kontaktujte, zašlu bližší info, RADAMBUK s BP Sportem spolupracuje a […]

23.06.2022 | kancelar | Proběhne: 31.12.2022


16. - 19. 6. 2022 – kurz Instruktor vodní turistiky 2

16. – 19. 6. 2022 – kurz Instruktor vodní turistiky 2

RADAMBUK pořádal ve spolupráci se vzdělávacím střediskem BP Sport letošní 2. kurz Instruktor vodní turistiky. Kurzu se zúčastnili 4 vedoucích […]

21.06.2022 | kancelar


Archa číslo 4/2022 nahlíží do „osnov“ mimoškolní klimatické výchovy

Archa číslo 4/2022 nahlíží do „osnov“ mimoškolní klimatické výchovy

https://www.adam.cz/archa-cislo-4-2022-nahlizi-do-osnov-mimoskolni-klimaticke-vychovy/ „Zelené“ – totiž klimatické – téma, je neziskovému sektoru, přesněji jeho výseči organizací pracujících s dětmi a mládeží blízké. […]

15.06.2022 | kancelar


15. - 18. 9. 2022 - Instruktor vodní turistiky

15. – 18. 9. 2022 – Instruktor vodní turistiky

14.06.2022 | kancelar | Proběhne: 15.09.2022


11. 6. 2022 - projektový den Stavba stanů a přístřešků 4

11. 6. 2022 – projektový den Stavba stanů a přístřešků 4

Projektový den Stavba stanů a přístřešků 4 jsme realizovali v rámci projektu OPVVV Pod jednou střechou II. 1. část dne […]

13.06.2022 | kancelar


3. 6. 2022 - RADAMBUK na Dětském dni na VŠTE

3. 6. 2022 – RADAMBUK na Dětském dni na VŠTE

V pátek 3.6.2022 se zúčastnil RADAMBUK Dětského dne na VŠTE v Českých Budějovicích.

11.06.2022 | kancelar


Pár rad, když posíláte dítě na tábor poprvé

Pár rad, když posíláte dítě na tábor poprvé

Určitě jste také jako děti byli někdy na táboře a určitě máte spoustu pěkných zážitků. Vzpomenete si ale také, jestli […]

11.06.2022 | kancelar


Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku a pracují na vašich táborech…

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků nad rámec pojištění odpovědnosti , kteří nejsou členy spolku a pracují na vašich táborech…

 Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob v příloze emailu a mít sjednané pojištění odpovědnosti organizace(sjednávali jsme spolkům na […]

08.06.2022 | kancelar


14. 10. 2022 - Uklidíme Branišovský les - 72 hodin

14. 10. 2022 – Uklidíme Branišovský les – 72 hodin

06.06.2022 | kancelar | Proběhne: 14.10.2022


4. 6. 2022 - Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí

4. 6. 2022 – Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí

V sobotu 4. 6. 2022 úspěšně absolvovalo 6 vedoucích Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí. RADAMBUK v letošním roce pořádal tento kurz […]

06.06.2022 | kancelar | Proběhne: 04.06.2022


Krajina v našich rukou - Skautský institut

Krajina v našich rukou – Skautský institut

https://www.skautskyinstitut.cz/krajina-v-nasich-rukou Česká krajina není zdravá. Usychání lesů, eroze půdy na polích a další problémy ukazují, že příroda kolem nás není […]

01.06.2022 | kancelar


Klapíkův zpravodaj č. 6-2022

Klapíkův zpravodaj č. 6-2022

01.06.2022 | kancelarNaši partneři