Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 8. 3. 2024

Napsal: kancelar | Dne: 1 listopadu, 2023 | Proběhne: 08.03.2024

Školení vedoucích zaměstnanců spolků  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  a o požární ochraně 8. 3. 2024

6.3.2024 přihlašování ukončeno, zájemci kontaktujete nás na emailu kancelar@radambuk.cz.

Pozvanka-BOZP-a-PO-ved.zamestnanci-spolku-2024

Kdy: pátek 8. 3. 2024 od 9 do 11 hodin

Kde: RADAMBUK, Husova tř. 622/45, Č. Budějovice

Školitel: Jan Carda, firma PYRO s.r.o.

Cena: 600 členské organizace RADAMBUKu, 650 Kč ostatní organizace

Účastníci školení získají osvědčení o absolvování školení a osnovu školení pro své zaměstnance, vedoucí ve spolku, lektor zodpoví Vaše dotazy týkající se BOZP a PO Vašich kluboven, táborových základen, táborů, nemovitostí…..

Platnost osvědčení je na 3 roky.

Přihlášky na webuhttps://www.radambuk.cz/akce/skoleni-vedoucich-zamestnancu-spolku-o-bezpecnosti-a-ochrane-zdravi-pri-praci-a-o-pozarni-ochrane-8-3-2024/

 

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. https://www.radambuk.cz/12-2018-rvp-ze-dne-25-9-2018-smernice-o-platbach-kurzu-akci-2/

Zasláním přihlášky udělují účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů – https://www.radambuk.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-akce-kurzy/ ,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora. Účastníci čestně prohlašují, že nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin a není proti nim v současné době vedeno trestní stíhání.

 

Related Images:


Naši partneři