Vedoucí dětského kolektivu č. 2 – 15. -16. 6. 2024

Napsal: kancelar | Dne: 23 října, 2023 | Proběhne: 15.06.2024

Vedoucí dětského kolektivu č. 2 - 15. -16. 6. 2024

 17.4.2024 kapacita kurzu naplněna, náhradníci se mohou přihlásit na emailu kancelar@radambuk.cz

Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termín: 15. – 16. 6. 2024

Sobota 8 – 20 hodin

Neděle 8 – 18 hodin

Místo: klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, Č. Budějovice

Věk účastníků: od 18 let.

S sebou: zápisník, tužka, přezůvky, sportovní oblečení, strava vlastní (přestávka na oběd, k dispozici varná konvice, mikrovlnná trouba).

Cena kurzu: Členské organizace RADAMBUKu                  900 Kč

                          Ostatní organizace                                        1100 Kč

Přihlášky zašlete elektronicky na webu: https://www.radambuk.cz/akce/vedouci-detskeho-kolektivu-c-2-15-16-6-2024/ Počet míst v kurzu je omezený!!! 

 

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady k platbě účastnického poplatku, který uhraďte do 14 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme. https://www.radambuk.cz/12-2018-rvp-ze-dne-25-9-2018-smernice-o-platbach-kurzu-akci-2/

Zasláním přihlášky udělují účastníci kurzu organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů – https://www.radambuk.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-akce-kurzy/ ,  souhlasí s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci organizátora. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci organizátora a zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách organizátora. Účastníci čestně prohlašují, že nebyli pravomocně odsouzeni za trestný čin a není proti nim v současné době vedeno trestní stíhání.

 

Related Images:


Naši partneři